De weelderige bloemenzee van de bloembollen die we eind 2022 en begin 2023 hebben gepoot staat in groot contrast met het beeld van eerdere jaren. Uit het archief zijn enkele foto’s gehaald om dat te laten zien.
De Overtuin is in 2014 aangelegd. Daarvoor was het ILSY-bosje een stukje ‘snippergroen’, waar ooit een consultatiebureau en daarvoor makelaars in een houten barak hebben gezeten. In september 2020 zijn de populieren gekapt en is de tuin opnieuw ingericht. De bloembollen en wilde bloemen zijn als laatste toegevoegd.