Het jaar 2019

Veel reacties op vandalisme

Van groepsleden veel reacties ontvangen. Zaterdag gaan we de chaos opruimen.

Chaos in de Overtuin door vandalen op 23 april

De frustratie en woede is met geen woorden te beschrijven als we op 23 april dinsdagavond na het Paasweekend de Overtuin in complete wanorde aantreffen en veel moedwillige vernielzucht waarnemen. Niet duidelijk is wie hiervoor verantwoordelijk is. Maar zij die dit op hun geweten moeten de moed hebben zich bij de beheerder van de Overtuin te melden. Wij hebben de schade bij gemeld bij 14070, bij de wijkagent en de groenbeheerder van het Stadsdeel. Voorlopig blijft de Overtuin gesloten voor publiek tot de vandalen zich hebben gemeld. Daarna zal de schade worden hersteld en besluiten wij over de openstellingen van de Overtuin.

Henk Kronenberg, beheerder Overtuin Ypenburg

Scoutinggroep Van Weerden Poelman, ILSY-plantsoen 9, 2497 GA Den Haag, E-mail: overtuin@scoutingvwp.nl

Voorbeelden van vernielzucht

Van jonge rabarberplanten zijn bladen afgerukt. De afgebroken rabarberbladen lagen verspreid buiten de bakken.

De kruisbesstruiken zijn vanwege de droogte op de avond van Paasmaandag nog gesproeid. De volgende dag troffen we grote takken dwars over de kruisbesstruiken aan. Daar kunnen die struikjes niet tegen. Veel struikjes zijn beschadigd.

Overal lagen takken, als of er een veldslag was geleverd. Ook net in de grond geplaatste wilgentakken, die door regelmatig water geven aan het uitlopen waren, stonden niet meer naast de wilgentunnel.

De klimop rond de populieren is van de bomen afgerukt, en wilgentakken afgebroken.

Tijdens Paasdagen hard in de tuin gewerkt.

Palmkool bloeit op 6 april voluit

Kweeperen lopen uit

Het warme weer in maart zorgt voor het vroeg uitlopen van de Kweeperen en alle andere planten, struiken en bomen.

5 Rabarber soorten gepoot

Gebouwklimmers bij de buren weggejaagd

Op 24 februari 2019 hebben we een tweetal jongens die op het Stationsgebouw stonden weggestuurd. Na hun korte reactie dat ze geen kwaad deden zijn ze toch na onze dreiging dat we de politie zouden waarschuwen vertrokken. Hun fietsen stonden verstopt achter de container op P-plaats ILSY-plantsoen.

Voorjaar kleurt de tuin

Groenten overleven de winter

De palmkool en de veldsla en enkele bietjes hebben in de moestuinbakken de winter overleefd. Op 17 februari een maaltijdje veldsla geplukt en na grondig wassen heerlijk gegeten. De palmkool is zeer decoratief, die mag blijven staan.

Snoeien van de kruisbessen 27 februari

Wilgen knotten in Wilhelminapark januari 2019

Op zaterdag 19 januari 2019 konden we in het Wilhelminapark te Rijswijk wilgentenen ophalen, als we ook mee werken om de wilgen te knotten. We hadden een beperkte hoeveelheid wilgentakken nodig voor reparatiewerk aan hekwerken en de wilgentunnel.  Om 10:00 uur verzamelen we in de blokhut in het Wilhelminapark, koffie en thee stonden klaar. Gereedschap ed was aanwezig.

Onder deskundige leiding van Geert van Poelgeest van KNNV Delfland zijn we langs een pad aan het werk gegaan. Het waren nog jonge wilgenbomen. We werkten in tweetallen, de één zaagt of knipt de ander legt de takken op een hoop in de berm. Het was een gezellige groep mensen met een Wethouder uit Rijswijk (midden op de foto). De pijltjes wijzen op Ronald, Henk en Dirk. Andere Henk is niet zichtbaar.

Rond 12:30 uur is gestopt met het knotten. Wij hebben geschikte wilgentenen verzameld en op de aanhanger gelegd. Om vervolgens naar Ypenburg te rijden.

Daar is het wilgenhek rond de stookplaats geheel vernieuwd. Alle wilgentenen zijn allemaal gebruikt.