Het plan voor aanleg van de Overtuin

140213 Schetsontwerp Ilsy_PlantsoenFLAT1

Week 2 t/m 4 april 2014

Op woensdagochtend 2 april 2014 zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de natuurtuin gestart.  Aan het eind van de eerste week zijn de paaltjes geplaatst naast buis en rondom de tuin.Het pad is verhard, de ondergrond voor het schelpenpad.  De composthoop kraal is gemaakt. En de fruitbomen zijn gepland.

Week van 7 t/m 11 april 2014

De heuvel over de buis heen is afgewerkt. Naast de buis staat een houten beschoeiing. De plantperken voor bloemen en struiken zijn uitgezet en de planten en struiken zijn gepland.

Week van 14 t/m 16 april

De kastanje houten platen waar de scouts objecten aan vast kunnen pionieren zijn geplaatst. De twee banken zijn neer gezet.  De schelpen zijn over tuinpad verdeeld. En het gras is gezaaid. De tuin is klaar voor gebruik.

De beplanting: 20140416 Overtuine planten